Tithíocht Shóisialta

Tá tríocha a dó teach sóisialta á reáchtáil ag Tearmann Éanna CTR le freastal ar:

  • Ganntanas Cóiríochta atá i gConamara Theas
  • Eisimircigh atá ag maireachtáil ar an imeall i dtíortha eile ar fud an domhain agus a bhfuil riachtanas tithíochta acu. Deiseanna cóiríochta a chur ar fáil dóibh ina dtír dhúchais féin.
  • Daoine gur Gaeilgeoirí iad ó áiteanna eile ar fud Éireann ar mian leo lonnú anseo.

An tábhacht atá le cóiríocht a bheith ar fáil do dhaoine ina gceantar féin agus  deiseanna a thabhairt do dhaoine atá ag dul in aois;

  • Teacht i dtír ar an margadh tithíochta faoi láthair ar mhaithe leis an gcóiríocht riachtanach a sholáthar níos saoire ná trí thithe a thógáil as an nua dóibh.
  • Cónaí go neamhspleách, nó gar de, le tacaíocht i dtithe atá i dtimpeallacht aitheanta agus comharsanúil do dhaoine atá ag dul in aois agus d’eisimircigh atá ag filleadh abhaile.
  • Liosta feithimh na dTithe Altranais a choinneáil chomh híseal agus is féidir trí chóiríocht oiriúnach le tacaíocht agus cúram baile más gá a bheith ar fáil d’easláin agus do dhaoine atá ag dul ina aois.