Súil Siar

Ceithre chloch coirnéil atá i ngach uile chomhluadar ar dhroim na cruinne, mar atá:

  1. A leas agus a luachanna sóisialta agus spioradálta a chosaint agus a chur chun cinn;
  2. A nÓige a thógáil agus a chur in oiriúint don saol mór agus don obair;
  3. Saol maith dá dteaghlaigh a chruthú agus a fhorbairt;
  4. Aire mhaith a chinntiú do dhaoine atá as a sláinte agus do dhaoine atá ag dul in aois.

An ceathrú cloch acu sin a cuireadh de chúram ar Thearmann Éanna Teo., rud atá sé a dhéanamh le scor blianta anuas. Comharchumann Chois Fharraige a thug an suíomh treasna ó Choláiste Lurgan, ar a bhfuil dhá theach déag sóisialta tógtha ó 1994.

Ba é Comharchumann Shailearna a thosaigh an taighde faoin riachtanas atá le seirbhísí eagraithe a bheith ar fáil do dhaoine atá ag dul in aois. Nuair a foilsíodh an taighde sin faoin teideal, Sláinte agus Fad Saoil ár Muintire is ea a cuireadh tús le coincheap na nIonad Lae den chéad uair i Seanscoil Sailearna faoi scáth an Chomharchumainn.

Chuidigh Tearmann Ainnín Teo. i dtosach agus Tearmann Éanna Teo. ina dhiaidh sin le tithe sóisialta, ionad lae agus árasáin chomh maith le hionad seirbhísí sláinte a thógáil le feabhas a chur ar sheirbhísí do dhaoine atá ag dul in aois agus do theaghlaigh an cheantair atá ina thuilleamaí.

Rinneadh formhór na bhforbairtí sin le linn don Tíogar Ceilteach a bheith i mbarr a réime. Is scéal eile anois é ach tá na seirbhísí a chuir Tearmann Éanna Teo. roimhe a chur ar fáil ag teastáil níos géire anois ná riamh.

Sin a thug orainn plean deich mbliana a chur le chéile lena chinntiú go leanfar ar aghaidh leis an bhforbairt agus go n-aimseofar airgead ó fhoinsí éagsúla le cuidiú leis an saol a dhéanamh chomh compordach agus is féidir dóibh siúd atá ag dul in aois.

Tá Tearmann Éanna Teo. dírithe ar aire na huibhe a thabhairt do mhuintir an cheantair seo atá ag dul in aois mar gurbh iad sin a d'fhág oidhreacht luachmhar ár muintire ag an nglúin seo agus ag na glúnta atá le theacht inár ndiaidh.

I dteannta a chéile a éireoidh linn dul chun cinn a dhéanamh ar chosán na beatha. Mapa bóthair is ea an plean deich mbliana seo le muid a threorú agus a choinneáil ar an ród ceart.