Tabhair Síntiús

Ar mhaith leat síntiús a thabhairt do Thearmann Éanna? Is féidir leat é sin a dhéanamh trí ghlaoch ar Thearmann Éanna CTR. ag 091-505540.

Tá socrúcháin á dhéanamh faoi látahir chun síntiús a dhéanamh ar líne.

Secret Millionaire

Enda O’Coineen; Gaillmheach agus duine de mhilliúnaithe domhanda an tsaoil seo. Thaispeáin Enda a nádúr agus a chion ar Ghaillimh agus ar Chonamara trí chéile nuair a ghlac sé páirt sa gClár Faisnéise, ‘Secret Millionaire’. 

Ar an 9ú Meán Fómhair 2013, thug Enda O’Coineen cuairt ar Thearmann Éanna. Cuairt neamhghnách a bhí inti inár tháinig sé féin agus criú teilifís ó ‘Animo Television’ le scannán faisnéise a dhéanamh faoi sheirbhísí a chuirtear ar fáil ar bhonn deonach do dhaoine aosta mórthimpeall Chonamara. Ach ní mar a shíltear a bhítear. Bhí suas le dhá lá caite ag Enda i gcuideachta mhuintir Thearmann Éanna nuair a scaoil sé a rún gur milliúnaí a bhí ann féin agus gur theastaigh uaidh €10,000 dá chuid airgid a bhronnadh ar Thearmann Éanna le cuidiú le seirbhísí a neartú agus a chur chun cinn d’aosaigh agus d’easláin an cheantair

Nach deas go bhfuil daoine ar an saol seo cosúil Enda O’Coineen atá ag roinnt a gcoda, ag tacú agus ag spreagadh grúpaí deonacha cosúil linn féin leis an saol a dhéanamh níos deise agus níos compordaí don duine.