Seirbhís Iompair

Tá an tseirbhís iompair ag feidhmiú cúig lá sa tseachtain.  Ag cuidiú le daoine atá ag dul in aois a gcuid neamhspleáchais a choinneal, a ngnó féin a dhéanamh as a stuaim féin, deis ceangal rialta a dhéanamh lena gcairde agus leis an bpobal trí chéile.

Déantar freastal rialta ar;

  • Imeachtaí an Ionaid Lae,
  • Imeachtaí Sóisialta a bhíonn eagraithe go háitiúil agus lasmuigh don cheantar.
  • Ar an Aoine, cuirtear seirbhís iompar ar fáil chun daoine a thabhairt go dtí baile      an Spidéil, Oifig an Phoist, Banc, Ionad Sláinte agus na Siopaí Áitiúla.

Má theastaíonn uait an tseirbhís seo a úsáid, níl le déanamh agat ach an fhoirm chláraithe  a íoslódáil, a líonadh agus a sheoladh ar ais chugainn láithreach nó glaoch a chur orainn ag 091-505540 nó 087-9424084.

Buíochas do na heagraíochtaí BEALACH, POBAL, FÁS agus TÚS a chuidíonn linn an tseirbhís iompair a chur ar fáil ar bhonn leanúnach do mhuintir an cheantair.