Béile ar Rothaí

Ag feidhmiú cheithre lá sa tseachtain, Dé Luain, Dé Máirt,  Dé Céadaoin agus Déardaoin. Ceantar feidhme ó na Forbacha go dtí An Cheathrú Rua agus suas Seanadh Phéistín.

Cuireadh tús leis an tseirbhís Béile ar Rothaí in 2012 ar mhaithe le freastal ar bhonn caighdeánach ar dhaoine atá ag dul in aois i gceantar Chonamara, le go mbeidh ar a gcumas  maireachtáil go sláintiúil agus go neamhspleách ina dtithe cónaithe féin chomh fada agus is féidir.   Tá deis ag an duine an tseirbhís a úsáid go gearrthéarmach, go séasúrach nó go fadtéarmach.  Modh cumarsáide/ceangail rialta atá ann do dhaoine atá ag dul in aois, do dhaoine a chónaíonn astú féin agus do dhaoine ina bhfuil cónaí orthu i gceantair iargúlta faoin tuath.

Má theastaíonn uait an tseirbhís seo a úsáid, níl le déanamh agat ach an fhoirm chláraithe  a íoslódáil, a líonadh isteach agus a sheoladh ar ais chugainn láithreach nó glaoch a chur orainn ag 091505540.

An tSeirbhís Béile ar Rothaí 
Tá oibrithe deonach ag teastáil a bhfuil scileanna maithe cócaireachta acu. Maidin amháin sa tseachtain atá i gceist idir 9.00 r.n. – 12.30 i.n. 
Tiománaí veain Béile ar Rothaí: Tá ceadúnas tiomána glan riachtanach. Maidin amháin sa tseachtain atá i gceist idir 9.00 r.n. – 12.30 i.n.
Cúntóir Cistine: Maidin amháin sa tseachtain atá i gceist idir 9.00 r.n. – 12.30 i.n.